top of page
Search

הצבת גבולות

אבא לילד בן ארבע ביקש ממני בהדרכה שהעברתי בזום השבוע, להסביר "איך אפשר להציב גבולות וגם להצליח לעמוד בהם?"

הצבת גבולות שומרת על הילדים שלנו, כמו לא לרוץ לכביש או לגעת בתנור חם.

אבל חשובות לא פחות, ההתייחסות בכבוד אל הילד, ההתייחסות לרגשות שלו ועוד.

אם החלטנו על גבול מסוים, אנחנו צריכים לדבוק בו ולהאמין שהוא ראוי להינתן לילד.

הסבר הגיוני בפני הילד על סיבת הצבת הגבול מאפשרת לילד להבין את הרצף בין המעשה לתגובה.

חשובה גם האלטרנטיבה, לדוגמה "אני לא מרשה לקפוץ על המיטה אבל על הרצפה אני מרשה".

גבול לא בהכרח סוגר, יש לאפשר מרחב בתוך הגבולות.


#childdevelopment #babydevelopment #babies #children #raise_happy_kids #tips_for_life #tips_for_parents #טיפים_להורים #הצבת_גבולות


5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page