top of page
Top

משפחתן- מילים: רמי בר-דויד, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד
משפחתן- מילים: רמי בר-דויד, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

משפחתן- מילים: רמי בר-דויד, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

03:36
Play Video
מאדים- מילים: אהוד מנור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

מאדים- מילים: אהוד מנור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

01:47
Play Video
נשיקה בכיס- מילים: שלומית כהן-אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

נשיקה בכיס- מילים: שלומית כהן-אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

02:34
Play Video
בוני- מילים: אהוד מנור, לחן: רמי-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

בוני- מילים: אהוד מנור, לחן: רמי-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

02:46
Play Video
זבוב- מילים: בתיה סמולר, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

זבוב- מילים: בתיה סמולר, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

02:44
Play Video
ברחובות השמש- מילים: שלומית כהן-אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

ברחובות השמש- מילים: שלומית כהן-אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

02:53
Play Video
איפה האף- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

איפה האף- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

02:08
Play Video
תמר- מילים: אהוד מנור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

תמר- מילים: אהוד מנור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

01:59
Play Video
משקפיים- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

משקפיים- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

01:34
Play Video
תנין תינוק, מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

תנין תינוק, מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

02:46
Play Video
מימי מאמי- מילים: בתיה סמולר, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

מימי מאמי- מילים: בתיה סמולר, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

01:43
Play Video
אני מתופף- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

אני מתופף- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן-דוד

01:12
Play Video
בין ענפי העץ- מילים: שלומית כהן- אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

בין ענפי העץ- מילים: שלומית כהן- אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

01:54
Play Video
סלט- מילים: אהוד מנור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

סלט- מילים: אהוד מנור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

01:17
Play Video
נעליים- מילים: בתיה סמולר, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

נעליים- מילים: בתיה סמולר, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

02:16
Play Video
בתוך הלב- מילים: שלומית כהן-אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

בתוך הלב- מילים: שלומית כהן-אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

03:32
Play Video
אני מתופף- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

אני מתופף- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

00:58
Play Video
פרפר- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

פרפר- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

01:43
Play Video
סירה- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

סירה- מילים: נעמי בן-גור, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

01:39
Play Video
רציתי להגיד לרות- מילים: שלומית כהן- אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

רציתי להגיד לרות- מילים: שלומית כהן- אסיף, לחן: רמי בר-דויד, שירה: שירה כהן דוד

03:13
Play Video
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
  • Apple Music
  • Spotify
Anchor 1

.גוליגמבה הוא מיזם חדש של תוכן מוזיקלי לילדים

.בגוליגמבה שירי משחק, דמיון ושעשוע לפעילות משותפת ומהנה של גדולים וקטנטנים

בגוליגמבה יש שירים של מיטב המחברים: שלומית כהן־אסיף, אהוד מנור, נעמי בן־גור ובתיה סמולר. בהמשך יהיו יצירות של: אלן מילן, פניה ברגשטיין, מרים ילן־שטקליס, אנדה עמיר־פינקרפלד, לאה נאור.             

פרסום ראשון של לחנים חדשים.

מוזיקה: רמי בר-דויד

מי אנחנו?

מייסדים: רמי בר-דויד אורלי קוחנסקי   בתיה סמולר       

bottom of page